Höfter och höftledsstatus

På den här sidan kommer en hel del resonemang föras omhur man avläser höftledsstatus och metodiken kring det. Sedan finns en sammanställning av jaktcockrars höfter mellan åren 1998 - 2009. Slutligen redovisas alla enskilda jaktcockrars resultat från höftledsröntgen inkl föräldradjurens höftledsstatus.

Lite allmänt om avläsning av höfter och metodiken kring det

Tittar man på statistiken som finns tillgänglig på SKK’s avelsdata från 1990 och framåt, hade 5.6 % av cockrarna HD 1990, 2008 var siffran uppe i 23 %. För jaktcocker är det 30 %. Skillnaden uppstod när kennelklubben bytte sättet att avgöra hur höfterna ser ut. Varför blev det en dramatsik höjdning vid byte av mätmetod? Är det så att hundarna verkligen är så usla avseende höftledsstatus eller är det så att vi inte mäter på rätt sätt? Eftersom de flesta använder avelsdjur som är fria från höftledsfel – varför blir vi inte av med höftledsfelen? Många uppfödare har reagerat, risken att kasta ut babyn med badvattnet är uppenbar.

Var finns svagheterna i mätmetoden för HD utifrån ett vetenskapligt perspektiv? Om vi börjar med den första kritiska punkten – vem som mäter - så finns det bevis för att höftleds- plåtarnas utseende beror på:

1) vilken klinik hunden röntgas på,
2) vilken sedering hunden fått och
3) vem som genomför röntgen.

Den andra kritiska punkten gäller hur resultaten tolkas och vad som tolkas. I detta avseende finns belägg för att slutresultatet beror på:

1) vem som avläser plåtarna,
2) när på året som plåtarna avläses,
3) vilken norm som sätts som utgångspunkt.

Normen som gäller idag är att alla raser mäts efter ett idealt utseende som är taget från schäferrasen. Man använder den s.k Norbergs vinkel med 105 grader som gränsmått. Två svaga punkter igen;

1) kan man jämföra två raser som är så olika både till utseende som konstruktion som schäfer och cocker spaniel?
2) är 105 grader rimligt som gränsmått?

På den första frågan har jag inte hittat några vetenskapliga studier, MEN det finns tydliga belägg för att olika raser uppvisar olika utseende på höfterna. På den andra frågan finns det studier som tydligt visar att 105 grader är en utopi för många raser. Borzoi som anses vara befriad från höftledsdysplasi i rasen som helhet, hade ett medelvärde av 99 grader på höfterna. Sedan finns det diskussioner om det är korrekt att mäta hundarna på det sätt som görs i Sverige idag, dvs med helt utsträckta ben som man dessutom drar ganska rejält i för att få dem helt raka i jämförelse med den sk pennhip-metoden. I den tittar på fler faktorer och röntgar höfterna på tre olika sätt, först som vanligt, sedan med 90 graders vinkel i knä och höfter där man ser hur väl hundens höftkulor passar in i leden och den tredje fortfarande med 90 graders vinkel men med belastning. Den stora fördelen sägs att man vid mycket tidig ålder kan förutse vilka som kommer att få höftledsfel eller inte. Detta förutsätter väl också att man ser det som en ren genetisk fråga, men eftersom de flesta verkar vara överens om att miljön påverkar, kanske t o m i högre grad, så blir jag lite misstänksam. I marsnumret 2010 såg jag en annons i Hundsport att man kan använda Penn-Hip hos "Djurdoktorn" i Linköping. Tel 013-27 08 97, www.djurdoktorn.se.

Mätteori är intressant och för att fortsätta på den inslagna vägen kan vi dra en parallell om hur fel det kan bli vid mätning. ”Någon” tycker att cockern har blivit för liten i storlek. Alla hundar som mäts under 36,5 cm bör inte användas i avel. Således mäts alla cockrar som skall ha valpar registrerade efter sig. Mätningen görs av certifierade mätare. Det finns anvisningar att mätningen skall ske mellan mark och manke. Dessutom skall en mätsticka användas. Om mätningen sker på lite ojämn mark och mätstickan råkar komma lite högre än vad hunden står blir resultatet att hunden är mindre än vad den i själva verket är. En annan mätare låter både hund och mätsticka stå på helt plan mark men lägger mätstickan över manken ganska hårt så hunden nästan sjunker ihop – hunden blir mindre än vad den i själva verket är. Den tredje mätaren lägger mätstickan bara löst ovanpå manken så den knappt nuddar pälsen – hunden blir högre än vad den egentligen är. Den fjärde har glömt sina glasögon hemma och läser mätstickan till närmaste heltal (eftersom det är det enda han ser utan glasögon). Den femte har inte en mätsticka som mäter i cm utan i tum. Alla som har erfarenhet av att mäta in sin häst i rätt storleksklass vet hur vanskligt det är med mätningar….

Ytterligare en studie om HD
Den som ännu inte blivit övertygad om att det finns brister – stora sådana – i det sätt som vi avläser HD-status ska ägna lite tid åt en nypublicerad examensuppsats från SLU. Under titeln ”Sederingsrutinens påverkan på resultatet av höftledsröntgen – en pilot studie” har Tove Hjort genomfört en mycket intressant och metodologiskt mycket väl designad studie. Hon har låtit röntga 6 golden retriever under olika förhållanden. Varje hund har röntgats 3 gånger i vaket tillstånd, 3 gånger sederat med ett preparat och slutligen 3 gånger sederat med ett annat preparat. Alla 6 hundar hade före studiens genomförande ett officiellt HD-status. Tre av hundarna var utan anmärkning (A eller B) och tre av hundarna hade minst C i någon form. Plåtarna avidentifierades och en av SKK’s officiella avläsare bedömde alla plåtar. Samma personer ansvarade för röntgen-genomförandet. Totalt blev det 9 plåtar för varje hund. Behöver jag säga att resultatet blev minst sagt varierat? Behöver jag säga att sederingspreparatet hade betydelse? Behöver jag säga att det vakna tillståndet hade betydelse? Vill ni veta resultatet? Här är resultatet i kortversion:

Hund Fastställd HD-status Bästa resultat i studien Sämsta resultat i studien
1 Fri från HD A-A B-B
2 Fri från HD A-A C-B
3 Fri från HD A-A C-B
4 Minst C i någon form B-B C-C
5 Minst C i någon form A-A C-B
6 Minst C i någon form B-C D-D


Resultatet styrks dessutom av att skillnaderna är signifikanta (p=0.04) vilket betyder att resultatet inte kan förklaras av att det skulle vara slumpens inverkan som givit resultatet.

Den som vill läsa mer kan gå in på länken: http://ex-epsilon.slu.se/archive/00002147/

 

Översikter och tabeller

I nedanstående tabeller presenteras alla jaktcockrar som hd-röntgats tillsammans med föräldrastatus (data hämtat från RAS-data). För att eftersöka samband mellan utfall av hd-resultat i förhållande till föräldradjurens status, har jag även gjort en statistisk beräkning och dessvärre visade resultatet att det inte går att påvisa signifikanta samband mellan föräldradjurens status och utfallet på avkommorna. Detta innebär att det verkar vara ett slumpmässigt utfall vilket höftledsstatus en avkomma får. Självklart måste det alltid vara bäst att använda avelsdjur med A eller B på höfterna – MEN det verkar inte räcka. Det är oroande att så många cockrar som har föräldradjur som är A, B eller ua ändå får avkommor med anmärkning på sina höfter. I tabellen framgår att en del föräldradjur inte är röntgade, vilket beror på att det är importerade jaktcockrar och då är föräldradjuren röntgade. Man skall komma ihåg att det är ett litet antal individer som ingår i statistiken – men tendensen är mycket tydlig – det är en klart negativ utveckling för jaktcockern.

De första tabellerna innehåller en övergripande sammanställning av resultaten av höftledsröntgen på cocker spaniel under åren 1998-2010. Tabellerna därefter visar alla jaktcockrar som röntgats under samma tidsperiod innehållande resultatet av individens röntgen samt föräldradjurens status. En hund som har flera resultat innebär att man röntgat hunden flera gånger och därför kan en och samma hund finnas flera gånger i tabellen - det som skiljer är datum för röntgen.

Sammanställning resultat höftledsröntgen jaktcocker 1998-1999
Siffror i parentes anger procent

 
1998
1999
Ua
8 (100)
9 (100)
1
0
0
2
0
0
3
0
0
Andel HD i %
0
0

Totalt
antal röntgade

8
9

 

Sammanställning resultat höftledsröntgen jaktcocker 2000-2009
Siffror i parentes anger procent

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
A
11 (73)
6 (75)
9 (38)
8 (40)
12 (44)
11 (52)
10 (34)
5 (28)
9 (45)
17 (44)
B
3 (21)
1 (12,5)
5 (21)
8 (40)
7 (26)
6 (29)
12 (42)
7 (39
6 (30)
13 (33)
C
1 (6)
1 (12,5)
6 (25)
4 (20)
8 (30)
3 (14)
6 (21)
6 (33)
4 (20)
7 (18)
D
4 (16)
1 (5)
1 (3)
0
0
0
0
0
1 (5)
2 (5)
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Andel HD i %
6
12
41
20
30
19
24
33
25
23

Totalt
antal röntgade

15
8
24
20
27
21
29
18
20
39

Sammanställning resultat höftledsröntgen jaktcocker 2010-2019
Siffror i parentes anger procent

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A
16(43)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
12 (32)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
7 (19)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
1 (3)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E
1 (3)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Andel HD i %
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Totalt
antal röntgade

37
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

2010

2010  Reg nr Datum rtg Resultat Far Mor
Hansaborgens Viktoria S30785/2008 20100111 C ua B
Hansaborgens Rapp S30784/2008 20100112 C ua B
Hills and Fields Iona S59624/2008 20100113 A A A
Witch-Hunt Edith Piaf S13878/2009 20100118 A A A
Gun Choice Black Bounty S39010/2008 20100211 C B B
Rowston Sarianna S12500/2009 20100218 B Ej rtg Ej rtg
Småviltjägarens CTB Edda S56399/2008 20100302 A A B
Debbie S47832/2007 20100315 B A A
Smedmästarens Chicko S13442/2008 20100315 A A B
Meryl Wild Rose S46611/2008 20100316 A B A
Eventides Stella Stargazer S27652/2009 20100318 A A B
Stawaskogens Joline S25875/2009 20100323 A B A
Witch-Hunts Elton John S13882/2009 20100331 B A A
Meryl Desert Rose S46612/2008 20100413 A B A
Gun Choice Black Adder S39005/2008 20100414 B B B
Ah-Tibs Mayfly S21788/2009 20100511 C B B
Småviltjägarens CTB Grymmen S56402/2008 20100520 C A B
Vagnmakarens Tärna S38592/2006 20100520 D A (C)B
Witch-Hunt Ernst Hugo S13880/2009 20100526 A A A
Jaktia Erik SE34590/2010 20100602 A Ej rtg Ej rtg
Iagos Taco S36491/2009 20100609 A B A
Red Garlics Liqourice S24214/2009 20100609 B A B
Ah-Tibs Fury S21793/2009 20100622 A B B
Jutrix Summerthyme S45049/2009 20100623 B B A
Iagos Salsa S36490/2009 20100709 B B A
Vagnmakarens Noblesse S45314/2009 20100903 B Ej rtg (C)B
Jutrix All Thyme High S45046/2009 20100913 A B A
Trollebergarens Chicko S43711/2009 20100928 C C A
Meryl Sally Rose S46610/2008 20101001 B B A
Vagnmakarens Nougat S53415/2009 20101004 B Ej rtg (C)B
X-paws Xtreme Home Makeover S51175/2009 20101007 A A A
Pågus Plopp S28756/2009 20101008 A A A
Lucys Honey Girl S62101/2009 20101027 A Ej rtg Ej rtg
Jaktia Euro S68019/2009 20101104 B ua Ej rtg
Foxlake Goliath S49590/2009 20101111 E Ej rtg 24+26*
Iagos Ranch S36493/2009 20101119 C B A
Whaupley Telemark SE61182/2010 20101130 B Ej rtg Ej rtg

* Mamman till Foxlake Goliath röntgades efter att Goliath visade sig ha grava höftledsfel. I England bedöms hundarna efter ett specifikt räknesystem där siffrorna anger ett värde för respektive höft. Noll på respektive höft är det mest optimala, vilket händer ytterligt sällan (mig veterligt har en jaktcocker haft 0+0). Det anses vara bra om cockern har ett sammanlagt värde kring 10. Tack till ägaren som förmedlade denna information

2009

2009  Reg nr Datum rtg Resultat Far Mor
Banducia Oden S11517/2009 2009-12-22 A B A
Smedmästarens Ciwi S13448/2008 2009-12-17 A A B
Smedmästarens Clay S13446/2008 2009-12-11 B A B
Maesydderwen Scout S62649/2009 2009-12-09 A Ej rtg Ej rtg
Vagnmakarens Tindra S38590/2006 2009-12-06 B A (C) B
Guns Choice Bisquit S50842/2007 2009-11-26 (C) B B B
Meitas Milla Macflurry S32494/2007 2009-11-11 (C) B A (C)(C) B
Meitas Hedvig Humla S33243/2008 2009-11-11 A A B
X-Paws Xcited-Rascal S49093/2008 2009-10-22 A A A
X-Paws Xquisite-Me S49094/2008 2009-10-16 A A A
Searover Chili Pennie S26891/2006 2009-10-08 A A B
Stawaskogens Gry S27099/2007 2009-09-29 A B A
Vagnmakarens Moa S38591/2006 2009-09-17 C A (C) B
Smedmästarens Gry S44305/2007 2009-09-10 A A (C)(C) C
Red Garlic's Honung S46827/2005 2009-09-03 (C) B A A
Meryl Lady Brisk S36090/2007 2009-08-28 B A B
Meitas Lakrits Puck S32493/2007 2009-08-27 B A (C)(C) B
Smedmästarens Plasma S29849/2005 2009-08-24 C B B
Stawaskogens Herman S56315/2007 2009-08-20 A A A
Guns Choice Black Bounty S39010/2008 2009-07-29 D B B
Meryl Black Rose S46613/2008 2009-07-08 B B A
Spader Madame Black Betty S55214/2004 2009-06-04 (C) C B A
Ah-Tib's Love Comes First S36752/2007 2009-06-04 D B B
Vagnmakarens Dotson S19622/2008 2009-05-28 A Ej rtg B
Guns Choice Black Velvet S39009/2008 2009-05-26 C B B
Wellingtons Way S23280/2009 2009-05-22 A Ej rtg Ej rtg
Stawaskogens Ginnie S27100/2007 2009-04-07 C B A
Hansaborgens Jazza S30786/2008 2009-03-04 prel. B ua B
Stawaskogens Guran S27096/2007 2009-03-03 A B A
Småviltjägarens Ceb Fluffy S60998/2007 2009-02-23 A A A
Charlie S47828/2007 2009-02-20 B A A
Meryl Happy Lad S36089/2007 2009-02-19 C B A
Örnholmens Ajax S40738/2007 2009-02-17 A (C) B A
Meitas Mascot Mascarpone S32490/2007 2009-02-17 B A (C)(C) B
Vagnmakarens Theo S38588/2006 2009-02-12 (C) B A (C) B
Smedmästarens Liv S37010/2006 2009-02-11 A (C) B A
Stawaskogens Gizmo S27097/2007 2009-01-27 A B A
PH Smedmästarens Chess S13443/2008 2009-01-21 C A B
Örnholmens Apollo S40737/2007 2009-01-08 B A (C) B

2008 + 2007

2008 Reg nr Datum rtg Resultat Far Mor
Stawaskogens Hoss S56313/2007 2008-11-13 D A A
Småviltjägarens Ceb Rex S60994/2007 2008-11-03 A A A
Guns Choice Pralin S50840/2007 2008-10-30 C B B
Örnholmens Ascot S40735/2007 2008-09-24 A (C) B A
Örnholmens Amore S40736/2007 2008-09-24 B (C) B A
Guns Choice Candy S50843/2007 2008-09-18 B B B
Guns Choice A Piece of Cake S50844/2007 2008-09-18 B B B
Stawaskogens Glimma S27101/2007 2008-09-17 A B A
Meryl Funny Girl S36091/2007 2008-08-06 A B A
Hornötorpets Jiep S27515/2006 2008-08-04 C A B
Red Garlic's Helly S46826/2005 2008-07-23 B A A
Meitas Celine Fasan S26554/2004 2008-06-05 C ua C
Ah-Tibs Seven minutes to Midnight S36758/2007 2008-05-06 A B B
Kingcott Tommy Boy S16204/2007 2008-05-07 C Ej rtg Ej rtg
Llefennis Vackra Vera S52739/2005 2008-02-21 (C) B A A
X-Paws Xpress S61446/2006 2008-01-17 A A A
X-Paws Xplorer S61444/2006 2008-01-17 A A A
Stawaskogens Engla S49732/2006 2008-01-10 B B A
X-Paws Xplosive S61445/2006 2008-01-02 A A A
X-Paws Xpert S61443/2006 2008-01-02 A A A
           
2007          
Meryl Spin ’n Nail S33112/2006 2007-11-20 B B A
Tassa S69728/2004 2007-11-07 C B B
Smedmästarens Bris S29845/2005 2007-10-31 C A C
Priorsmeadow Spurt S49194/2007 2007-10-15 B Ej rtg Ej rtg
Meryl Twister S33109/2006 2007-10-15 B B A
Trollebergarens Lady-Alpha S50867/2004 2007-10-09 A A A
Trollebergarens Blixie S47224/2005 2007-10-09 B A A
Smedmästarens Willy-Willy S29842/2005 2007-10-04 A A C
Vagnmakarens Theo S38588/2006 2007-09-10 C A B
Smedmästarens Mison S29851/2005 2007-06-19 (C) B B B
Searover Chili Pripps S26893/2006 2007-05-22 B A B
Smedmästarens Mison S29851/2005 2007-05-16 C (B) B B
Smedmästarens Monsun S29844/2005 2007-04-24 B A C
Searover Chili Powder S26895/2006 2007-04-02 A A B
Hellehuastallets Lurvas S44181/2002 2007-02-28 C A B
Timsgarry Bell S52433/2006 2007-02-22 C ej rtg ej rtg
Whaupley Exspresso S21334/2006 2007-01-25 C ej rtg C
Trollebergarens Bacon S47229/2005 2007-01-24 B A A
Vagnmakarens Sally S23448/2003 2007-01-23 A A B
Wildthyme Swift S66078/2005 2007-01-17 A A A
Red Garlic’s Honung S46827/2005 2007-01-09 C A A

2006

2006 Reg nr Datum rtg Resultat Far Mor
Saxaphone Woodcock S67025/2005 2006-12-05 A Ej rtg ej rtg
Stawaskogens Cazzie S23424/2005 2006-11-22 B A A
Wildthyme Raven S66079/2005 2006-11-09 A A A
Llefennis Vackra Vera S52739/2005 2006-10-19 C A A
Llefennis Aberdeen S47158/2003 2006-10-19 B A A
Llefennis Honey S52738/2005 2006-08-15 C A A
Stawaskogens Chap S23421/2005 2006-08-03 A A A
Stawaskogens Chilie S23425/2005 2006-07-05 (C) B A A
Fenlord Patsy S40149/2004 2006-07-05 (D) C Ej rtg ej rtg
Rimu Miello S64909/2004 2006-06-13 B Ej rtg ej rtg
Searover Fiery Ellie S38857/2005 2006-06-05 B A ua
Stawaskogens Ascott S23900/2004 2006-05-30 B A A
Abbylara Skua S29841/2005 2006-05-25 A Ej rtg ej rtg
Red Garlic's Flinga S35482/2005 2006-05-19 A A B
Whaupley Cappuccino S49034/2005 2006-05-01 A Ej rtg C
Banducia Lucy S37075/2005 2006-04-13 A A A
Banducia Lisa S37074/2005 2006-04-13 B A A
Whaupley Ulrica S11570/2005 2006-03-30 B Ej rtg A
Stawaskogens Crut S23420/2005 2006-03-27 A A A
Meryl Just Kidding S20570/2004 2006-03-27 D B A
Stawaskogens Celine S23423/2005 2006-03-13 A A A
Stawaskogens Chilie S23425/2005 2006-03-02 C (B) A A
S VCH Spader Madame Black Molly S55215/2004 2006-02-16 B B A
Wildthyme Shameless S23930/2003 2006-02-06 B A A
Meitas Nikki Lillskata S26553/2004 2006-01-26 B Ua (C,C) B
Meitas Matilda Sothöna S26552/2004 2006-01-26 C Ua (C,C) B
Meitas Celine Fasan S26554/2004 2006-01-26 C Ua (C,C) B
Maesydderwen Sioux S57018/2004 2006-01-09 B Ej rtg ej rtg
Stawaskogens Aska S23901/2004 2006-01-05 A A A

2005 + 2004

2005 Reg nr Datum rtg Resultat Far Mor
Vagnmakarens Scott S23450/2003 2005-12-20 C A B
Red Garlic's Dippa S40450/2004 2005-12-19 A A A
Red Garlic's Druva S40452/2004 2005-11-16 C A A
Sam S69727/2004 2005-11-14 A B B
Banducia Fiona S28335/2002 2005-11-07 B A Ua
PH Smedmästarens Eje S58912/2002 2005-10-17 (C) B Ua A
Whaupley Simon of Meryl S61382/2005 2005-10-06 A Ej rtg A
Whaupley Astrid S11569/2005 2005-10-06 A Ej rtg A
Red Garlic's Daddel S40449/2004 2005-09-20 B A A
Morskye Fortuna S24328/2005 2005-07-29 A Ej rtg Ej rtg
Morskye Cupid S24327/2005 2005-07-29 A Ej rtg ej rtg
Viijägarens Rasmus S18292/2004 2005-07-21 B A A
Cronbury Cracker S42850/2006 2005-06-29 B Ej rtg ej rtg
Sam S69727/2004 2005-06-15 prel.A A A
Maesydderwen Sioux S57018/2004 2005-06-10 C Ej rtg ej rtg
Kingcott Kiwi S68774/2005 2005-06-10 A Ej rtg ej rtg
Stawaskogens Axa S23902/2004 2005-04-25 A A A
Trätäljarens Blanca S13256/2002 2005-03-18 A B Ua
Trätäljarens Sigge S13260/2002 2005-02-01 A B Ua
SJ(J)CH Saxaphone Greenwood S12659/2004 2005-01-18 B Ej rtg ej rtg
Fenlord Patsy S40149/2004 2005-01-03 D (C) Ej rtg ej rtg
           
2004          
PH Smedmästarens Eje S58912/2002 2004-12-21 C (B) Ua A
Småviltjägarens Aya S30170/98 2004-12-13 B Ua Ua
Red Garlic's Citrus S27836/2003 2004-12-13 A A A
Ormewood Kali S23898/2004 2004-12-13 B Ej rtg ej rtg
Saxaphone Robinson S12842/2004 2004-12-07 B Ej rtg ej rtg
Searover Minni Mouse S46452/2001 2004-11-17 B Ua Ua
Red Garlic's Cocos S27837/2003 2004-11-08 A A A
Red Garlic's Chutney S27833/2003 2004-09-15 A A A
Wildthyme Puffadder S34415/2000 2004-08-17 A Ua Ua
Wildthyme Fearless S23929/2003 2004-08-17 A A A
Tragaron Elm S23933/2003 2004-07-01 B Ej rtg ej rtg
Smedmästarens Elton S58913/2002 2004-06-14 A Ua A
Meryl Jippi Jiggle and Giggle S45388/2003 2004-06-14 A B A
Sealpin Flagbearer S35628/2004 2004-06-09 A Ej rtg ej rtg
Meryl Gags and Jokes S45386/2003 2004-06-04 C B A
CH Wildthyme Doubtless S23932/2003 2004-06-02 A A A
Bella S27010/2001 2004-05-03 A Ua Ua
SJ(J)CH Smedmästarens Fanny S13311/2001 2004-04-19 (C, C) C B Ua
SJ(J)CH Egton Harrier S32089/2003 2004-04-19 C Ej rtg ej rtg
Wisborgens Zerxes S13505/2003 2004-04-06 A Ua B
Red Garlic's Canel S27832/2003 2004-03-31 C A A
Tragaron Elm S23933/2003 2004-03-23 C Ej rtg ej rtg
Highland Tawny Fern S24262/2003 2004-03-23 B Ej rtg ej rtg
SJ(J)CH Smedmästarens Ely S58910/2002 2004-03-18 A Ua A
Fenlord Banducia Wizard S51824/2002 2004-02-18 C Ej rtg ej rtg
SJ(J)CH Egton Harrier S32089/2003 2004-02-09 C Ej rtg ej rtg
Smedmästarens Riff S16539/2002 2004-01-22 B B ua

2003 + 2002 + 2001

2003 Reg ne Datum rtg Resultat Far Mor
SJ(J)CH Fawito Sköna-Tilda S29396/2001 2003-12-08 (C, C) B A A
Banducia Serena S28333/2002 2003-10-28 B A Ua
Whaupley Skylark S58738/2002 2003-10-20 B Ej rtg ej rtg
SJ(J)CH Smedmästarens Ruffsa S16541/2002 2003-09-10 A B Ua
Banducia Shrek S28331/2002 2003-08-18 A A Ua
Nidaros Gunlög S33734/2002 2003-06-26 B A Ua
Fenlord Banducia Wizard S51824/2002 2003-06-24 C (C) Ej rtg ej rtg
Trätäljarens Porter S24431/2000 2003-05-16 A Ua ua
SJ(J)CH Smedmästarens Riska S16540/2002 2003-05-03 A B ua
TJH(RH) Searover Mickey Mouse S46453/2001 2003-04-07 A Ua ua
SJ(J)CH Smedmästarens Fanny S13311/2001 2003-03-24 (C) C B ua
Smedmästarens Kola S16536/2002 2003-03-18 B Ua A
SJ(J)CH Smedmästarens Fanny S13311/2001 2003-02-19 C B ua
Red Garlic's Buffy S14340/2001 2003-02-10 B Ua A
Span-Fun Måra S54616/2001 2003-02-06 B A B
Span-Fun Mistel S54617/2001 2003-02-06 A A B
Trätäljarens Svarte S13259/2002 2003-01-17 A B ua
Trätäljarens Rosa S13257/2002 2003-01-16 B B ua
Meryl Stay in Tune S46140/2001 2003-01-15 A Ua A
Trätäljarens Sot S13255/2002 2003-01-10 C B ua
           
2002          
Red Garlic's Bernie S14342/2001 2002-12-19 A Ua A
Vagnmakarens Bonnie S58305/2001 2002-12-03 B A C
Meryl Go Zeb Go S30732/2000 2002-12-03 B Ua ua
Mankenbrock Spirit S40003/2002 2002-11-18 B Ej rtg ej rtg
Meryl Imagine S46141/2001 2002-11-05 C Ua A
SJ(J)CH Fawito Sköna-Tilda S29396/2001 2002-10-17 (C) C A A
Meryl Black Gammon S30731/2000 2002-10-01 (D) C Ua ua
Meryl Mocha in Flow S46145/2001 2002-08-22 B Ua A
Meryl Black Gammon S30731/2000 2002-08-13 D (C) Ua ua
Fawito Stilig-Trigger S29394/2001 2002-08-01 D A A
Fawito Snygge-Toby S29393/2001 2002-08-01 D A A
Vagnmakarens Tintin S24691/98 2002-07-22 A Ua ua
Vagnmakarens Nellie S44194/94 2002-07-22 B Ua ua
Banducia Muckle Pog S35954/2000 2002-06-28 A Ua ua
SJ(J)CH Fawito Sköna-Tilda S29396/2001 2002-06-06 C A A
Red Garlic's Bouillabaisse S14344/2001 2002-05-10 A Ua A
Meryl Black Grouse S30733/2000 2002-05-02 D Ua ua
Nidaros Konjak S12055/2001 2002-04-16 A A ua
SJ(J)CH Wildthyme Ruthless S23663/99 2002-04-09 A Ua ua
Meryl Ground Control S30734/2000 2002-04-03 C Ua ua
Småviltjägarens Ronja S30175/98 2002-02-14 C Ua ua
Smedmästarens Teddy S32315/97 2002-02-14 A Ua ua
Nidaros Brandy S12052/2001 2002-02-05 A A ua
Meryl Hot Gossip S30735/2000 2002-01-22 A Ua ua
           
2001          
Meryl Next Fairytail S19271/99 2001-12-19 A Ua ua
SJ(J)CH Red Garlic's Babe S14341/2001 2001-12-18 A Ua A
Banducia Pog Me Ghaoil S35955/2000 2001-06-27 A Ua ua
Småviltjägarens Curry S43354/99 2001-04-23 C Ua ua
Småviltjägarens Kapris S43351/99 2001-03-29 A Ua ua
Smedmästarens Tova S32317/97 2001-02-07 A Ua ua
Nancarrow Wacky S21974/99 2001-01-18 A Ej rtg ej rtg
Vagnmakarens Rasmus På Luffen S53909/97 2001-01-17 B Ua ua

1998 + 1999 + 2000

2000 Reg nr Datum rtg Resultat Far Mor
           
Småviltjägarens Chutney S43349/99 2000-11-01 A Ua ua
Maesydderwen Swift S13914/2000 2000-10-26 A Ej rtg ej rtg
Nidaros Peak Performance S43002/99 2000-10-24 A Ua ua
Småviltjägarens Cacao S43350/99 2000-10-23 A Ua ua
SJ(J)CH Vagnmakarens Ronja Rövardotter S53907/97 2000-10-18 C Ua ua
Nidaros First Choice S43001/99 2000-10-16 B Ua ua
Ruffcover Lad S27465/98 2000-10-10 B Ej rtg ej rtg
Shotquester Snake of Brackendale S40294/99 2000-10-09 A Ej rtg ej rtg
SJ(J)CH Smedmästarens Tilda S32318/97 2000-10-07 A Ua ua
Småviltjägarens Chili S43355/99 2000-10-03 A Ua ua
Vagnmakarens Thea S24693/98 2000-09-07 B Ua ua
Hansaborgens Gaval S42299/97 2000-04-18 A Ua ua
SJ(J)CH Smedmästarens Vessla S17581/99 2000-02-22 A Ua ua
Maesydderwen Squaw S53076/98 2000-02-17 A Ej rtg ej rtg
Nancarrow Cinamon S13269/99 2000-01-04 A Ej rtg ej rtg
           
1999          
Night Flyte S53075/98 1999-11-25 ua Ej rtg ej rtg
Småviltjägarens Mega S16967/97 1999-10-13 ua Ua ua
Regulusknowe Gabby S13044/2000 1999-09-14 ua Ej rtg ej rtg
Pocahontas S29794/97 1999-09-06 ua Ua ua
Meryl Double Spot S20998/97 1999-08-26 ua Ua ua
Småviltjägarens Lyra S30171/98 1999-08-02 ua Ua ua
Smedmästarens Flex S32072/98 1999-07-14 ua Ua ua
Småviltjägarens Mira S30172/98 1999-05-04 ua Ua ua
Småviltjägarens Krico S30174/98 1999-04-28 ua Ua ua
           
1998          
Hansaborgens Garm S42298/97 1998-11-06 ua Ua ua
Frankscroft Tweed S11184/98 1998-09-02 ua Ej rtg ej rtg
Meryl Drop Dot S20999/97 1998-08-12 ua Ua ua
SJCH Småviltjägarens Sierra S16970/97 1998-06-15 ua Ua ua
Smedmästarens Toy S32316/97 1998-04-16 ua Ua ua
Meryl Double Shot S20997/97 1998-03-31 ua Ua ua
Småviltjägarens Stinger S16968/97 1998-02-27 ua Ua ua
SJ(J)CH Småviltjägarens Oryx S16971/97 1998-02-27 ua Ua ua